เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ BETFLIX CLUB สล็อตเว็บตรง เบทฟิกคลับ (เว็บไซต์นี้)

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ การใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหน้านี้ หากคุณไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน กรุณาไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้

การยอมรับของผู้ใช้

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมและรับรองว่า:

 1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุในการกระทำที่บริการเว็บไซต์นี้กำหนด
 2. คุณเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับในเขตการตลาดของคุณ
 3. คุณจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริการที่ได้ระบุชัดเจน

การลงทะเบียน

 1. การสมัครสมาชิก

  • ในกรณีที่ต้องการเข้าถึงบริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้ คุณอาจต้องทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  • คุณต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการลงทะเบียน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
  • คุณต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของคุณ และคุณรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ
 2. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  • เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ
  • โดยการใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมและเห็นด้วยในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

 1. คุณมีความรับผิดชอบในการพิทักษ์และรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 2. คุณต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น และหากรู้หรือเชื่อว่ามีผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที

ลิขสิทธิ์และบริการ

 1. เนื้อหา

  • เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้งานบริการเว็บไซต์นี้ไม่ให้สิทธิ์ให้สำเนา แก้ไข แสดง หรือกระทำในลักษณะอื่นใดกับเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. การเชื่อมต่อ

  • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ควบคุมของเรา
  • เราไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือบริการที่ต้องเชื่อมต่อนอกเว็บไซต์นี้

การยกเลิกหรือแก้ไข

 1. การยกเลิกบริการ

  • เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการที่เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ

  • เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้
  • เงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขขึ้นแทนที่เงื่อนไขเดิมจะมีผลกับการใช้บริการของคุณต่อไป

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]